تو ژانر انتقامی عاشقانه من پخته تر از عشق مخفی ندیدم ولی تایلندی امواج زندگی و جذاب مکار هم خیلی قشنگن توی این دوتا سریال زوج هاش از همدیگه متنفر و انتقامین بعدش گل و بلبل میشن آخراشون خوبهدقیقا… Read More